Responsabilitat social corporativa

breeam

certificaT Breeam

TENIM EL CERTIFICAT BREEAM, QUE CONSTITUEIX UN PROCEDIMENT PER AVALUAR EL RENDIMENT MEDIAMBIENTAL I LA CERTIFICACIÓ D'EDIFICIS SOSTENIBLES MÉS ESTÈS A NIVELL NACIONAL I INTERNACIONAL.

ES TRACTA D'UN MÈTODE INTERNACIONAL DESENVOLUPAT PER L'ORGANITZACIÓ BRE GLOBAL DEL REGNE UNIT QUE ENS PERMET MESURAR EL GRAU DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL D'EDIFICIS.

Coneix més sobre el certificat aquí.

breeam

POLÍTICA DE TURISME RESPONSABLE

ENS COMPROMETEM A MOTIVAR I FORMAR EL NOSTRE PERSONAL AMB ACCIONS FORMATIVES I DE CONSCIENCIACIÓ SOBRE ELS PRINCIPIS DEL TURISME RESPONSABLE, A PROMOURE LES BONES PRÀCTIQUES MEDIAMBIENTALS EN L'ENTORN I PARTICIPAR EN ACTIVITATS EXTERNA S I ACTUACIONS MEDIAMBIENTALS DE L´EMPRESA.

CONSULTA LA NOSTRA POLÍTICA DE TURISME RESPONSABLE aquí.

 

Bones pràctiques ambientals

 

icon parking

Estalvi energètic

Apaga els llums que no siguin necessaris.

Aprofita la llum natural.

Mantingues portes i finestres tancades quan la climatització està en marxa.

Fes un ús racional de la climatització.

Realitza conduccions amb criteris de sostenibilitat.

Mantén apagats els fogons quan no s’utilitzin.

icon parking

Estalvi d'aigua

Fes un ús racional de l'aigua i reutilitzar-la si és possible.

Avisa si es detecten fuites, degotejos o alguna anomalia.

Si veus que alguna aixeta raja massa o no té airejador comunicar- ho a la persona responsable.

Si programes aparells que utilitzen aigua, fes-ho segons el programa de rentat adient.

 
icon parking

Residus

Reutilitza aquells materials i envasos que sigui possible aprofitar.

Fes la recollida selectiva de residus respectant el que s'ha de llençar en cada contenidor.

Si desconeixes en quin contenidor va un residu, consulta amb el personal de neteja o el personal de seguretat.

Col·labora per mantenir l'ordre i neteja a tot el recinte del Parc.

Evita imprimir en la mesura del possible: fes ús de mitjans electrònics, revisa documents en xarxa, no imprimeixis correus electrònics, etc.

icon parking

Soroll

Parla en un to de veu moderat.

Posa la música a un volum que no molesti.

Evita cops de porta al tancar-les.

Actua tenint cura de no generar molèsties per sorolls.