Certificacions i Reconeixements

breeam

CERTIFICAT BREEAM

PARC VALLÈS ha estat certificada per BREEAM, el conjunt de sistemes de validació i certificació amb base científica, líder al món, per un entorn construït sostenible. El certificat BREEAM constitueix un procediment per avaluar el rendiment mediambiental i la certificació d'edificis sostenibles més estés a nivell nacional i internacional. Es tracte d'un mètode internacional, desenvolupat per l'organització BRE GLOBAL del Regne Unit que, ens permet mesurar el grau de sostenibilitat ambiental d'edificis.

Clica i conèix més sobre aquest certificat.

breeam

COMPROMÍS PER LA SOSTENIBILITAT TURÍSTICA

PARC VALLÈS ha aconseguit la certificació BIOSPHERE COMMITED desprès d'haver adoptat el compromís a favor de la sostenibilitat actuant sobre tres àrees principals: avaluació i millora de les polítiques públiques, implicació del sector turístic en la sostenibilitat del Parc com a destinació i comunicació de les iniciatives i experiències sostenibles. Ens hem compromés a motivar i formar el nostre personal amb accions formatives i de conscienciació sobre els principis del turisme responsable, a promoure les bones pràctiques mediambientals en l'entorn i participar en activitats externes i actuacions mediambiental de l'empresa.

Consulta la nostra política de turisme responsable.

 

Bones pràctiques ambientals

 

icon parking

Estalvi energètic

Apaga els llums que no siguin necessaris.

Aprofita la llum natural.

Mantingues portes i finestres tancades quan la climatització està en marxa.

Fes un ús racional de la climatització.

Realitza conduccions amb criteris de sostenibilitat.

Mantén apagats els fogons quan no s’utilitzin.

icon parking

Estalvi d'aigua

Fes un ús racional de l'aigua i reutilitza-la si és possible.

Avisa si es detecten fuites, degotejos o alguna anomalia.

Si veus que alguna aixeta raja massa o no té airejador comunica-ho a la persona responsable.

Si programes aparells que utilitzen aigua, fes-ho segons el programa de rentat adient.

 
icon parking

Residus

Reutilitza aquells materials i envasos que ES PUGUI aprofitar.

Fes la recollida selectiva de residus respectant el que s'ha de llençar en cada contenidor.

Si desconeixes en quin contenidor va un residu, consulta amb el personal de neteja o el personal de seguretat.

Col·labora per mantenir l'ordre i neteja a tot el recinte del Parc.

Evita imprimir en la mesura del possible: fes ús de mitjans electrònics, revisa documents en xarxa, no imprimeixis correus electrònics, etc.

icon parking

Soroll

Parla en un to de veu moderat.

Posa la música a un volum que no molesti.

Evita cops de porta al tancar-les.

Actua tenint cura de no generar molèsties per sorolls.